Archiwum: ministerstwo rolnictwa

Rolnicy nie mają szans na wyższe dopłaty bezpośrednie?

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
Nie ma szans na wyższe dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników – uważa prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Marek Zagórski. Jego zdaniem nie ma możliwości podniesienia dopłat bezpośrednich do średniej unijnej, co wielokrotnie zapowiadał minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba – informuje Onet.pl, za IAR. (więcej…)

Grupa Wyszehradzka o przyszłości WPR

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Spotykamy się w bardzo ważnym momencie dyskusji nad kształtem przyszłych ram finansowych unijnych polityk, w tym także Wspólnej Polityki Rolnej ? powiedział minister Stanisław Kalemba, rozpoczynając spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii, Bułgarii i Słowenii. (więcej…)

Płatności bezpośrednie po 2013 r. przedmiotem nieformalnej dyskusji ministrów rolnictwa z komisarzem D. Ciolosem w Bukareszcie

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba uczestniczył wczoraj w dyskusji Okrągłego stołu na temat wspólnej polityki rolnej, która odbyła się z udziałem ministrów z nowych państw członkowskich i komisarza Daciana Ciolosa w Bukareszcie. (więcej…)

Stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby w sprawie dyskusji medialnej nt. płatności bezpośrednich

[ hana-code-insert ] ''mrr’' is not found
Ideą powołania Wspólnej Polityki Rolnej, której 50. lecie obchodzimy w tym roku było założenie, aby połączyć dwa bieguny ? zabezpieczenie konsumentom odpowiedniej ilości i jakości żywności po przystępnej cenie z jednoczesnym zabezpieczeniem parytetu rolniczych dochodów. (więcej…)

Wyrównywanie płatności bezpośrednich ? głównym tematem dyskusji rolnych na Radzie Ministrów UE

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
22 października w Luksemburgu minister Stanisław Kalemba uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE (AGRIFISH). Głównym punktem dyskusji, w części rolnej obrad, była kwestia wyrównania dopłat otrzymywanych przez rolników w poszczególnych państwach członkowskich, czyli tzw. konwergencja wewnętrzna. Otrzymywane przez rolników obecnie dopłaty bezpośrednie są oparte na historycznych tytułach do płatności, z odległych lat i nie mają uzasadnienia w przyszłej perspektywie finansowej po 2013r.. (więcej…)