Archiwum: ministerstwo rolnictwa

Spotkanie z młodymi rolnikami

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba spotkał się dziś z Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Centrum Młodych Rolników.

We Wspólnej Polityce Rolnej po roku 2014, jednym z głównych zagadnień, oprócz kwestii zazielenienia, będzie wsparcie młodych rolników. To jest dla Was ogromna szansa, szansa na kontynuację dokonań poprzedników, ale także szansa na własny rozwój i realizację ? powiedział szef resortu rolnictwa.

Szybkie zakończenie negocjacji WPR z PE – apel nieformalnej Rady Ministrów rolnictwa UE w Wilnie

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba uczestniczył w dniach 8-10 września br. w posiedzeniu Nieformalnej Rady Ministrów UE w Wilnie, przygotowanej przez Prezydencję Litwy. Prezydencja litewska, pod przewodnictwem ministra rolnictwa Litwy Vigilijusa Jukny zaproponowała dyskusję dotyczącą gospodarstw rodzinnych w UE.  (więcej…)

Komunikat o rozpoczęciu II etapu konsultacji

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna kolejny etap konsultacji I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 ? 2020). Przedkładany do konsultacji projekt PROW 2014-2020 stanowi rozwinięcie Zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (więcej…)

Konferencja prasowa ministra Stanisława Kalemby

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie RP, informacje dotyczące dwóch zagadnień. Po pierwsze ? poniedziałkowych rozmów z ministrem rolnictwa Czech Petrem Bendlem i po drugie ? decyzji Komisji europejskiej dotyczącej wyłączenia z finansowania unijnego 79,9 mln euro dla gospodarstw niskotowarowych (PROW 2004-2006). (więcej…)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Będą niskotowarówki?

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W resorcie opracowano Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Dokument został opublikowany na stronie MRiRW w zakładce: PROW 2014-2020. (więcej…)