Archiwum: ministerstwo rolnictwa

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020, zorganizowane przez MRiRW

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, przedstawił projekt systemu płatności bezpośrednich na lata 2015 – 2020. Prezentacja tego systemu odbyła się podczas konferencji prasowej 25 czerwca 2014 r. w siedzibie resortu. Przygotowany przez ministerstwo projekt skierowany został do konsultacji społecznych, które trwały do 11 lipca br. (więcej…)

System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 – konsultacje

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Rozpoczyna się szeroka dyskusja na temat kształtu płatności bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej, które obowiązywać będą w Polsce od 2015 r. Nowe unijne ramy prawne Wspólnej Polityki Rolnej pozwoliły na opracowanie i zaproponowanie spójnego systemu wsparcia bezpośredniego, ukierunkowanego na rolników rozwojowych.

(więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Pozytywnie zakończone audyty Komisji Europejskiej

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
W 2013 roku Polska została poinformowana o pozytywnych wynikach trzech postępowań audytowych prowadzonych przez Komisję Europejską w zakresie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych, wsparcia specjalnego: płatności do krów i owiec oraz zasady wzajemnej zgodności prowadzonych w Polsce w latach 2011-2013. Postępowania zostały zakończone bez nakładania korekt finansowych. (więcej…)

Pakiet rozporządzeń związanych z reformą WPR opublikowany

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Przyjęcie przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 16 grudnia br. pakietu rozporządzeń związanych z reformą Wspólnej Polityki Rolnej roku zakończyło proces decyzyjny w zakresie propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską w 2011 roku. (więcej…)

Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 ? formalnie przyjęta

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Ministrowie rolnictwa UE formalnie zatwierdzili wczoraj pakiet reform Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 – po 3 latach intensywnych dyskusji.
Szef polskiego resortu rolnictwa Stanisław Kalemba, obecny na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE, podkreślił istotne znaczenie budżetu i ram prawnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Takie możliwości dają ustalone dopłaty bezpośrednie, jak i fundusz na rozwój obszarów wiejskich. Istotną wartością dla rolników jest znajomość zasad finansowania rolnictwa w długiej perspektywie, do 2020 r. (więcej…)

PROW z perspektywy makroregionu Polski Południowo-Wschodniej

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
W minioną sobotę minister Stanisław Kalemba wziął udział w konferencji „Propozycje PROW 2014-2020 dotyczące małych gospodarstw rolnych”. Wydarzenie współorganizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą oraz Sejmik Województwa Małopolskiego odbyło się w Racławicach, w dniach 28-30 listopada. (więcej…)