Ponad 65 mln zł dofinansowania UE na inwestycje kulturalne w Łodzi

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl 19 września 2016 r. w Łodzi podpisano kolejne umowy o dofinansowanie 5 projektów z sektora kultury w Programie Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt wszystkich sześciu inwestycji wynosi około 114 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych z VII priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko przekroczy 65 mln zł. (więcej…)

Wsparcie inicjatyw kulturalnych we współpracy z krajami trzecimi

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Komisja Europejska zachęca do składania wniosków w ramach obszaru 1.3.5 Programu Kultura. Celem działania jest wsparcie inicjatyw i projektów tworzonych we współpracy z krajami trzecimi. O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty o niedochodowym i nieinwestycyjnym charakterze, których celem jest wymiana i współpraca kulturalna między UE i krajami trzecimi. (więcej…)

Niech kontynuują z kulturą

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
Ministerstwo rolnictwa chce, aby podmioty powołane w miejsce zlikwidowanych samorządowych instytucji kultury mogły kontynuować projekty finansowane z PROW 2007-2013. Obecnie o dotacje w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? może się ubiegać gmina, instytucja kultury dla której organizatorem jest JST, kościół lub inny związek wyznaniowy oraz organizacja mająca status OPP. (więcej…)