Archiwum: Komisja Europejska

Komisja Europejska drastycznie obniża wsparcie dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Do 10 milionów euro została ograniczona unijna pomoc, jaką w ciągu roku będą mogły otrzymać wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw z „nowych” państw Wspólnoty Europejskiej, czyli tych które wstąpiły do UE po 1 maja 2004 r. To bardzo drastyczne obcięcie funduszy, wynikające z rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, które weszło w życie na początku kwietnia 2012 r., w zasadzie likwiduje wsparcie dla wstępnie uznanych grup, w ramach którego tylko w zeszłym roku udzielono w całej Unii pomocy w wysokości około 200 mln euro, z czego większość trafiła do Polski. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Integracja młodzieży europejskiej z rówieśnikami z regionu śródziemnomorskiego

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Komisja Europejska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się pracą z młodzieżą do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Euro-Med. Inicjatywa polega na dofinansowaniu projektu w wysokości 50-80 proc. kosztów, którego celem jest współpraca młodzieży z krajów UE w obszarze wolontariatu, poznawania obcych kultur i integracji. Założeniem programu jest również działanie na rzecz ograniczania uprzedzeń oraz stereotypów. (więcej…)