Archiwum: Komisja Europejska

Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza wydłużyć termin zakończenia realizacji dopłat bezpośrednich za 2015 r.

dotacje 2014-2020 fundusze unijne Europejski komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Phil Hogan potwierdził dziś, że zamierza  wydłużyć  z 30 czerwca do 15 października 2016 r. termin zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2015 rok.
Wypłaty dokonane po 30 czerwca nie będą objęte zmniejszeniem środków należnych krajom członkowskim UE. Według prawa UE środki są obniżane o 10 proc. w pierwszym miesiącu opóźnienia, 25 proc. w drugim miesiącu i 45 proc. w trzecim. (więcej…)

Jest więcej pieniędzy na premie dla „młodych rolników”

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Komisja Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie 23 mln euro w ramach PROW 2007 – 2013 na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” – poinformowało w piątek 6 lutego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki tej decyzji, więcej młodych rolników, którzy ubiegali się w zeszłym roku o przyznanie pomocy z tego działania, będzie mogło ją otrzymać. (więcej…)

Czego potrzebują młodzi rolnicy w Polsce?

[ hana-code-insert ] ''flaga-ue’' is not found
Na  zlecenie Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwietniu i maju  m na terenie Polski i innych krajów   unijnych przeprowadzono badanie  dotyczącego analizy potrzeb młodych rolników w kontekście projektowania programów wymiany. (więcej…)

Rolnictwo ważnym elementem strategii dla Polski na najbliższe 7 lat

[ hana-code-insert ] ''flaga-ue’' is not found
Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2014 r. dokument „Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 – Umowa Partnerstwa”. Dokument ten powstał w drodze negocjacji z Komisją Europejską i ma zapewnić sprawne i efektywne wykorzystanie środków z funduszy UE przeznaczonych w latach 2014 -2020 na realizację polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. (więcej…)

Pozytywnie zakończone audyty Komisji Europejskiej

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
W 2013 roku Polska została poinformowana o pozytywnych wynikach trzech postępowań audytowych prowadzonych przez Komisję Europejską w zakresie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych, wsparcia specjalnego: płatności do krów i owiec oraz zasady wzajemnej zgodności prowadzonych w Polsce w latach 2011-2013. Postępowania zostały zakończone bez nakładania korekt finansowych. (więcej…)