Archiwum: kolektory-słoneczne

Od 2010 r. likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska

wykaz lista wypłat rolników dopłaty Coraz mniej możliwości uzyskania dofinansowania kolektorów słonecznych!

Od stycznia weszło w życie kilka poważnych zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zlikwidowano m.in. powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecnie dochody z tytułu kar i opłat za wykorzystywanie środowiska będą wliczane do budżetów gmin i powiatów.

(więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Miasto Kielce zapłaci za kolektory słoneczne?

 Projekt uchwały w tej sprawie przygotował wydział ochrony środowiska UM, dyrektor wydziału Robert Urbański konsultował go z wiceprezydentem Tadeuszem Sayorem. Pomysł jest taki, żeby miasto wspierało nie tylko instytucje i spółdzielnie, ale też właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zamontują kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne (baterie słoneczne wytwarzające prąd), pompy ciepła (wykorzystujące do ogrzewania ciepło ziemi), instalacje do produkcji energii z biomasy. Przy instalacji o mocy do 20 kW, a więc wystarczającej dla domu jednorodzinnego, miasto refundowałoby aż 70 proc. kosztów, dla większych inwestycji – odpowiednio do ich mocy: 50, 30 lub 20 proc. kosztów. (więcej…)

Gmina Czernichów stara się o fundusze na kolektory słoneczne dla mieszkańców

Gmina Czernichów rozpoczęła przygotowania do przystąpienia do programu instalacji kolektorów słonecznych dla osób indywidualnych. Program realizowany jest w gminach Czernichów, Skawina, Brzeszcze, Brzeźnica, Zator, Przeciszów, Spytkowice, Osiek oraz Polanka Wielka przy współpracy z przedsiębiorstwami. (więcej…)

Fundusz Termomodernizacji – spłata 25% kredytu na kolektory słoneczne

Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjnej przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana „premią termomodernizacyjną” stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia.

W ramach obsługi Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii termomodernizacyjnej oraz – po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia – przekazuje przyznaną premię do banku kredytującego na spłatę pozostałej części kredytu zaciągniętego przez inwestora. (więcej…)

O dofinansowaniu kolektorów słonecznych w TVP 1

W programie telewizyjnym który zostanie wyemitowany 11.06.08 o godzinie
12:20 w TVP1 R.Tytko omówi koncepcję wdrażania i dofinansowania
instalacji kolektorów słonecznych w Polsce. Omówione zagadnienia dotyczą
instalacji w domach prywatnych, w następnej audycji omówi instalacje
solarne dla szpital i innych obiektów użyteczności publicznej, oraz
obiektów przemysłowych, czy hoteli. (więcej…)