Jak zdobyć środki na komputery?

Gminy mogą już zgłaszać się na szkolenia dotyczące tego, jak ubiegać się o dotacje na komputery, oprogramowanie i dostęp do internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym najuboższych oraz niepełnosprawnych. (więcej…)

Czwarty numer biuletynu informacyjnego „Innowacyjni”

Ukazał się czwarty numer elektronicznej wersji biuletynu informacyjnego ?Innowacyjni?, poświęconego tematyce Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Bieżący numer poświęcony jest wzornictwu oraz działaniu 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego w ramach PO IG. (więcej…)

Akademia Innowacji i Venture Capital

„Akademia Innowacji i Venture Capital” jest unikatowym na polskim rynku pakietem szkoleń przygotowujących przedsiębiorców do korzystania z kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia.

Jest to kompleksowy cykl szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców, w których szczególny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Łączy wiedzę z zakresu wyboru właściwych rozwiązań innowacyjnych oraz pozyskiwania finansowania na inwestycje ze środków unijnych.

(więcej…)

PO IG: konkursy dla firm ruszają w maju

? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca programami krajowymi i odpowiedzialna po części za przygotowanie ich do wdrażania, z radością wita rozpoczęcie trzech podstawowych działań dla przedsiębiorców. Wiemy, że firmy z niecierpliwością czekały na tę decyzję ? poinformowała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. ? Pierwsze konkursy na wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa ruszają już 12 maja ? dodała minister. (więcej…)

Harmonogram konkursów dla firm w 2008 r.

Pierwsze konkursy dla firm ogłosiły województwa opolskie i wielkopolskie – konkursy ruszą tam od jutra. 11 województw (kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) ogłosiło projekty harmonogramów konkursów. Większość ograniczyła się do roku 2008, lecz są województwa, np. śląskie czy opolskie, które rozpisały nabory wniosków do końca 2013 r. (więcej…)