Harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej 2013 r. (4.11-18.12.2013 r.)

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach II rundy aplikacyjnej 2013 r. (więcej…)
[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Raport z konsultacji społecznych Programu Inteligentny Rozwój

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Od 9 września do 14 października 2013 r., zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) odbyły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. (więcej…)

Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG – II runda w 2013 r.

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 18 grudnia 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II runda w 2013 r. zarejestrowanych zostało 400 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5.137.736.235,45 PLN. (więcej…)

Nowa perspektywa dla naukowców

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Obok rozmów na temat nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020 równocześnie toczy się debata na temat przyszłości sektora naukowego w Polsce. O tym dyskutowano także podczas posiedzenia Prezydiów Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbywa się w Olsztynie. (więcej…)

Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG w 2013 r.

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 5 czerwca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 284 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  3 559 101 238,92 PLN. (więcej…)

Dotacje dla firm – nabór wniosków do działania 4.4 PO IG w roku 2013

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Dofinansowanie  na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. (więcej…)