Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG – II runda w 2013 r.

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 18 grudnia 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II runda w 2013 r. zarejestrowanych zostało 400 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5.137.736.235,45 PLN. (więcej…)

Nowa perspektywa dla naukowców

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Obok rozmów na temat nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020 równocześnie toczy się debata na temat przyszłości sektora naukowego w Polsce. O tym dyskutowano także podczas posiedzenia Prezydiów Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbywa się w Olsztynie. (więcej…)

Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG w 2013 r.

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 5 czerwca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 284 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  3 559 101 238,92 PLN. (więcej…)

Dotacje dla firm – nabór wniosków do działania 4.4 PO IG w roku 2013

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Dofinansowanie  na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. (więcej…)

Kilkanaście naborów wniosków dla MŚP jeszcze w tym roku

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą liczyć na wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ? podkreśla jej prezes, Bożena Lublińska-Kasprzak. Szefowa PARP zapewnia, że jeszcze w tym roku Agencja przeprowadzi kilkanaście konkursów na dofinansowanie projektów, które będą adresowane do firm, skupionych wokół różnych gałęzi przemysłu. (więcej…)

Grozi nam utrata miliarda euro dotacji

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Łatwiejszy i powszechny dostęp do internetu w wielu polskich regionach maja? zapewnić sieci szerokopasmowe. Wykonawców wybrały juz? samorządy z Pomorskiego, Lubuskiego i Śląskiego, ale wiele z nich wciąż z tym zwleka. ? Zostało mało czasu, trzeba się śpieszyć – podkreśla Xawery Konarski, adwokat z Kancelarii Prawnej Traple Konarski i Podrecki. (więcej…)