Archiwum: generator-wniosków

Nowa wersja 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

dotacje 6.2. PO KL W związku z wejściem w życie nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca 4 stycznia 2010 r. udostępniła wersję 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

PO KL – Generator Wniosków Aplikacyjnych i Wniosków Płatniczych

  Generator wniosków dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Z dniem 31 października br. został udostępniony Generator Wniosków Płatniczych, wraz z instrukcjami wypełniania, użytkownika i instalacji programów. Dodatkowo można także pobrać nową wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych. (więcej…)

Generator wniosków PO Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska opublikowało Generator Wniosków dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą realizować swoje projekty w ramach osi środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Generator wniosków dostępny jest na stronie internetowej http://generator-poiis.pl.

Źródło: Serwis Dotacje UE

Wersja off-line Generatora Wniosków Aplikacyjnych (nareszcie)

W odpowiedzi na zgłaszane prośby 17 marca br. udostępniona została wersja off-line Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Aplikacja występuje pod nazwą Generator Wniosków Aplikacyjnych ? Edytor i można ją zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet. (więcej…)

Generator Wniosków Aplikacyjnych Programu Kapitał Ludzki

15 października 2007 r. ukończone zostały prace nad budową Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Kapitał Ludzki. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

Generator wspiera beneficjentów w prawidłowym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów poprzez dostępne instrukcje wypełniania wniosku, w formie pomocy przy każdym wypełnianym polu oraz w formie listy błędów przy walidacji wniosków.