Europejski Fundusz Społeczny pomógł prawie 10 mln Europejczyków znaleźć pracę w latach 2007 ? 2014

dopłaty rolnicze dotacje 
ue 
granty 5 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała raport ewaluacyjny podsumowujący rezultaty programów zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 ? 2013. Raport wskazuje, że do końca 2014 roku co najmniej 9,4 miliona Europejczyków znalazło pracę dzięki wsparciu EFS, a 8,7 miliona zdobyło nowe kwalifikacje i potwierdziło to odpowiednim certyfikatem. Ponadto 13,7 miliona uczestników projektów podniosło swoje kwalifikacje. (więcej…)

Premiera wyników BKL. Wyzwania na dziś i jutro

dotacje 6.2. PO KL założenie firmyPremiera wyników V edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego odbyła się podczas ogólnopolskiej konferencji ?Obraz polskiego rynku pracy w wynikach pięciu edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. Wyzwania na dziś i jutro?, która miała miejsce 28 kwietnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki.

(więcej…)

Zdecyduj się na innowacje

[ hana-code-insert ] ''mrr’' is not found
Krajowa Instytucja Wspomagająca oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanej „Zdecyduj się na innowacje!” podsumowującej kolejny rok inwestowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w przedsięwzięcia wzmacniające integrację ponadnarodową i realizację projektów innowacyjnych. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie zgromadzonym gościom nowatorskich narzędzi opracowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki. (więcej…)

PO KL na Mazowszu

[ hana-code-insert ] ''efs’' is not found
W Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najciekawsze projekty innowacyjne i inicjatywy ponadnarodowe realizowane w ramach PO KL. Osobny panel zostanie poświęcony planom na 2013 rok, a także zmianom, jakie przyniesie ze sobą nowy okres finansowania 2014-2020. (więcej…)