Archiwum: dotacje-rolnicze

Fundusze z PROW 2007-2013 na działalność pozarolniczą

Poniżej przedstawione są informacje o 2 działaniach z osi 3 PROW 2007-2013, które mogłyby być przydatne do uruchomienia dodatkowej działalności ? poza rolnictwem. Nie ma jeszcze żadnych wiadomości o tym, kiedy one mogą być wdrożone. Warto być w kontakcie z najbliżej położonym oddziałem ODR-u.
(więcej…)

Dopłaty rolnicze (obszarowe) – 2007

ZMIANY WE WNIOSKACH O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ARiMR ? KAMPANIA 2007
Od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2007 roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyjmowane wnioski o przyznanie:
– jednolitej płatności obszarowej do gruntów rolnych,
– uzupełniającej do gruntów rolnych,
– płatności do upraw roślin energetycznych,
– płatności cukrowej lub
– pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2007 r.

(więcej…)