Archiwum: dotacje-rolnicze

Szkolenia nt. zmian w udzielaniu dopłat obszarowych w 2008 roku

W związku ze zmianami przepisów wspólnotowych w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich ARiMR rozpoczęła szkolenia dla ODR, Izb Rolniczych i rolników. Rozpoczynają się one od dziś i potrwają do końca lutego. Informacje o szkoleniach rolnicy mogą uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR. (więcej…)

Rada UE zmieniła część przepisów dotyczących przyznawania płatności bezpośrednich

W dniu 21 stycznia br., Rada UE przyjęła rozporządzenie zgodnie, z którym płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, który posiada grunty rolne, na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Jest to ważna informacja dla tych rolników, którzy zamierzają sprzedać lub wydzierżawić swoją ziemię. Jeżeli rolnik przeniesie posiadane grunty na inną osobę przed 31 maja danego roku, to nie otrzyma do tych gruntów płatności obszarowych. (więcej…)

Agencja wysyła już wnioski spersonalizowane do rolników

Do rolników trafiło już 110 tysięcy wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Są one wysyłane od 17 stycznia 2008 roku. Co dwa, trzy dni kolejne partie wniosków są nadawane w placówkach pocztowych. Wnioski będą wysyłane rolnikom do 6 marca br. Jak każdego roku od 15 marca rolnicy będą mogli je składać w biurach powiatowych ARiMR i ubiegać się o płatności bezpośrednie za 2008 r. (więcej…)

Nowi prezesi w ARiMR, KRUS i ANR.

Prezesi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stracili swoje stanowiska. Minister Rolnictwa nominował już nowych ludzi.

Szefa ARiMR Leszka Droździela zastąpił Dariusz Wojtasik, natomiast stanowisko prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych po Grzegorzu Pięcie przejął Wojciech Kuźmiński. Natomiast nowym prezesem KRUS został Roman Kwaśnicki, który zastąpił Jacka Dubińskiego.

ARiMR zadowolona z wykorzystania środków UE w rolnictwie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła w 2007 roku z rolnikami ponad 2,2 tys. umów na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Umowy te dotyczą wniosków złożonych w ramach dodatkowego naboru na ?Inwestycje w gospodarstwach rolnych? wspierane z Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich? (na lata 2004-2006). Z dofinansowania realizowanych inwestycji w gospodarstwach rolnych skorzystało w sumie ponad 20 tys. rolników. (więcej…)

ARR wypłaca rekompensaty

Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła wypłatę rekompensat w zamian za rezygnację z produkcji mleka. Produkcja mleka to jedna z bardziej opłacalnych gałęzi rolnictwa. Mimo to wielu rolników zdecydowało się od niej odejść.

Rekompensaty w zamian za rezygnację z produkcji mleka otrzyma ponad 14 tysięcy rolników. Nie oznacza to jednak, że mogą zaprzestać produkcji. Przez trzy lata muszą utrzymywać odpowiednią obsadę bydła opasowego, owiec czy kóz.

ARR wykupiła wszystkie kwoty, które zostały postawione do dyspozycji Agencji. Przeznaczone zostało na to ponad 115 milionów złotych. Dzięki temu do rezerwy krajowej trafiło ponad 90 milionów kilogramów mleka. Będą one mogły być rozdysponowane w przyszłym roku kwotowym. (więcej…)

Oczekiwanie na następne działania z PROW

Dotychczas z nowych funduszy na lata 2007 -13 uruchomiono pięć działań: wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, renty strukturalne, zalesianie, dofinansowanie dla grup producenckich oraz modernizację gospodarstw rolnych. Z tego w całym kraju wnioski można składać jeszcze tylko na jedno działanie. Są jednak programy, na które wielu czeka już od dawna. Kiedy ruszy nabór wniosków na kolejne działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013? (więcej…)