Archiwum: dotacje-na-rozpoczęcie-działalności

40 tys. dotacji na własny biznes dla osób tracących pracę

Pracownicy objęci programem zwolnień monitorowanych będą mieli większe szanse na uzyskanie bezzwrotnej unijnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. (więcej…)

Za dotację na własną firmę nie można kupić tylko samochodu

Bezrobotni ubiegający się w urzędzie pracy o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalnie sześć średnich płac, obecnie 19,1 tys. zł) są często zaskakiwani informacją, że nie mogą jej wydać w taki sposób, jak wcześniej zaplanowali. Niektórym z nich może to wręcz utrudniać rozkręcenie własnego biznesu. (więcej…)

Dotacje na nowe firmy w woj. kujawsko-pomorskim

 Pojawiła się szansa na środki dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą z województwa kujawsko pomorskiego. W dniu  22   grudnia   br.  WUP w   Toruniu   podpisał   5 umów o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr 1/6.2/2008  na  Działanie  6.2  Wsparcie  oraz   promocja  przedsiębiorczości  i  samozatrudnienia PO KL.  Wartość podpisanych umów wynosi 28 458 778, 66 zł. Poziom dofinansowania wynosi   100%  wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i  15 % ze środków krajowych. (więcej…)

Jak uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2

Dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy spotykają się z możliwością pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przedstawiamy poniżej (na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi) procedurę wdrażania Działania 6.2 Programu Kapitał Ludzki: (więcej…)

Rozpoczynają się konkursy nawet o 40 tys. zł na założenie firmy

Co najmniej w czterech województwach chętni na unijne dotacje na założenie własnej firmy będą mogli złożyć o nie wnioski. Do wzięcia jest maksymalnie 40 tys. zł.

Zainteresowanie dotacjami jest olbrzymie. Nie ma dnia, żeby co najmniej 10 osób nie dzwoniło lub nie przychodziło do nas i pytało, jak może dostać unijne dotacje na własną firmę – mówi Sabina Marcinkiewicz z Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. (więcej…)

Jak rozpocząć działalność gospodarczą z pomocą PO Kapitał Ludzki

Chcesz założyć firmę? Szukasz środków na start? Powinieneś wiedzieć, że fundusze unijne w latach 2007-2013 oferują m.in. wparcie finansowe, merytoryczno-doradcze w momencie zakładania firmy i w początkowym okresie jej funkcjonowania, celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. (więcej…)