Archiwum: dotacje-na-rozpoczęcie-działalności

Kolejność przysługiwania pomocy w „różnicowaniu działalności…” – nabór 2011

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 w okresie składania wniosków 17 października – 4 listopada 2011 r. wyłącznie na operacje niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. (więcej…)

ARiMR opublikowała listę określającą kolejność przysługiwania pomocy na działalność pozarolniczą związaną z wytwarzaniem biogazu

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
14 października 2011 r. ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od rolników, ich małżonków czy domowników, o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego finansowane w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. (więcej…)

ARiMR ustaliła kolejność w jakiej przysługiwała będzie pomocy mikroprzedsiębiorcom, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy na wsi

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
7 października 2011 r. ARiMR zakończyła tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. (więcej…)

Na wsi może powstać około 31 tys. nowych miejsc pracy – zakończyło się przyjmowanie wniosków od mikroprzedsiębiorców, trwa nabór dla rolników

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
7 października 2011 r. ARiMR zakończyła tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na takie wsparcie Agencja przeznaczyła w 2011 roku ponad 2,5 miliarda zł. (więcej…)

Łódzkie: pieniądze na własną firmę

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny sp. z o.o.  w partnerstwie  z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie rozpoczął realizację projektu ?Własna Firma ? Szansa na sukces IV? w ramach Działania 6.2. Wsparcie  oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (więcej…)

Mazowieckie: od poniedziałku można się starać o dotację na firmę

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
Mieszkańcy Mazowsza, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, od poniedziałku mogą starać się o bezzwrotną dotację z funduszy unijnych – poinformował Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dostać będzie można nawet 40 tys. zł na rozkręcenie firmy. (więcej…)

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy na działalność pozarolniczą niezwiązaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
Od 17 października ARiMR rozpoczyna drugi termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy od rolników ich małżonków lub domowników, którzy chcą podejmować dodatkową działalność gospodarczą.  Wsparcie takie udzielane jest przez Agencję w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, a do rozdysponowania jest w tegorocznym naborze około 375 milionów złotych. (więcej…)

Na wsi może powstać ponad 19 tys. nowych miejsc pracy – zakończyło się przyjmowanie wniosków od mikroprzedsiębiorców, trwa nabór dla rolników

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
7 października 2011 r. ARiMR zakończyła tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na takie wsparcie Agencja przeznaczyła w 2011 roku ponad 2,5 miliarda zł. W trakcie naboru, który rozpoczął się 26 września, do ARiMR swoje wnioski złożyło ponad 9,5 tys. osób zainteresowanych taką pomocą, a łączna kwota wsparcia o jakie się ubiegają wynosi ponad 1,5 mld zł. (więcej…)