Dopłaty obszarowe również do owoców miękkich

Wprowadzenie dopłat bezpośrednich do owoców miękkich – malin i truskawek oraz do pomidorów, przeznaczonych do przetwórstwa – zakłada nowelizacja ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej. Sejm uchwalił w piątek zmiany do ustawy jednogłośnie. (więcej…)

Rada UE zmieniła część przepisów dotyczących przyznawania płatności bezpośrednich

W dniu 21 stycznia br., Rada UE przyjęła rozporządzenie zgodnie, z którym płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, który posiada grunty rolne, na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Jest to ważna informacja dla tych rolników, którzy zamierzają sprzedać lub wydzierżawić swoją ziemię. Jeżeli rolnik przeniesie posiadane grunty na inną osobę przed 31 maja danego roku, to nie otrzyma do tych gruntów płatności obszarowych. (więcej…)

Agencja wysyła już wnioski spersonalizowane do rolników

Do rolników trafiło już 110 tysięcy wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Są one wysyłane od 17 stycznia 2008 roku. Co dwa, trzy dni kolejne partie wniosków są nadawane w placówkach pocztowych. Wnioski będą wysyłane rolnikom do 6 marca br. Jak każdego roku od 15 marca rolnicy będą mogli je składać w biurach powiatowych ARiMR i ubiegać się o płatności bezpośrednie za 2008 r. (więcej…)