Nowi prezesi w ARiMR, KRUS i ANR.

Prezesi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stracili swoje stanowiska. Minister Rolnictwa nominował już nowych ludzi.

Szefa ARiMR Leszka Droździela zastąpił Dariusz Wojtasik, natomiast stanowisko prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych po Grzegorzu Pięcie przejął Wojciech Kuźmiński. Natomiast nowym prezesem KRUS został Roman Kwaśnicki, który zastąpił Jacka Dubińskiego.

ARiMR zadowolona z wykorzystania środków UE w rolnictwie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła w 2007 roku z rolnikami ponad 2,2 tys. umów na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Umowy te dotyczą wniosków złożonych w ramach dodatkowego naboru na ?Inwestycje w gospodarstwach rolnych? wspierane z Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich? (na lata 2004-2006). Z dofinansowania realizowanych inwestycji w gospodarstwach rolnych skorzystało w sumie ponad 20 tys. rolników. (więcej…)

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych?

Wszystkie Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyły przyjmowanie wniosków do działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych?. Złożono ponad 18 tys. wniosków. Kwota, o jaką się ubiegają sięga blisko 2,4 mld zł. Przyjmowanie wniosków do tego działania w ramach PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 9 listopada 2007 r. Do wykorzystania przeznaczono kwotę ponad 1,36 mld zł, która została podzielona na wojewódzkie koperty finansowe. (więcej…)

Oczekiwanie na następne działania z PROW

Dotychczas z nowych funduszy na lata 2007 -13 uruchomiono pięć działań: wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, renty strukturalne, zalesianie, dofinansowanie dla grup producenckich oraz modernizację gospodarstw rolnych. Z tego w całym kraju wnioski można składać jeszcze tylko na jedno działanie. Są jednak programy, na które wielu czeka już od dawna. Kiedy ruszy nabór wniosków na kolejne działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013? (więcej…)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – czym jest ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją rządową, która powstała w 1994 r. Celem ARiMR jest wspieranie działań służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Zlecanie zadań ARiMR oraz nadzór nad ich realizacją znajduje się w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (więcej…)