KE: budżet UE ponad 970 mld euro na lata 2014-20

dopłaty rolnicze dotacje ue Nowy 7-letni budżet UE wyniesie 972,2 mld euro – wynika z propozycji przyjętej w środę przez KE. KE proponuje utrzymać na porównywalnym do obecnego poziomie fundusze na politykę rolną i spójności, ale zmienić je tak, by odblokować środki na inne polityki UE. (więcej…)

2651,36 zł wyniesie dotacja z budżetu państwa na przedszkolaka

dotacje 6.2. PO KL 2651,36 zł ma wynieść dotacja z budżetu państwa, którą w 2014 r. samorządy mają dostać na jednego przedszkolaka – napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakładającej m.in. dotowanie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa. (więcej…)