Wielkie otwarcie Punktu Informacyjnego o Funduszach UE 2007-2013

? Punkt Informacyjny, to miejsce do którego beneficjenci będą mogli skierować pierwsze kroki i otrzymać rzetelne informacje jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej ? powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas uroczystego otwarcia Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 w Warszawie, 27 lutego 2008 r.
(więcej…)

3 marca rusza „Młody rolnik”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusz Wojtasik, poinformował, że od 3 marca 2008 roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania ?Ułatwianie startu młodym rolnikom? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Prezentacja nt. dotacji na rozwój obszarów wiejskich

Wyszukiwarka funduszy – znajdź dotacje dla siebie!

W roku 2008 rusza szereg programów wspierających rozwój obszarów wiejskich. Podmioty działające na obszarach wiejskich będą mogły ubiegać się o dotacje oraz preferencyjne kredyty i pożyczki z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych. Aby ułatwić potencjalnym beneficjentom wyszukanie właściwego źródła wsparcia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotowało specjalną prezentację internetową dotyczącą możliwości uzyskania dotacji na rozwój obszarów wiejskich w podziale na pięć grup tematycznych: (więcej…)

Nabór wniosków: działanie „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Dotacje dla uczelni wyższych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło pierwszy konkurs z komponentu centralnego programu Kapitał Ludzki – nabór wniosków do konkursu w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Celem poddziałania jest budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie i poprawę jakości oferty edukacyjnej. (więcej…)

Zatwierdzony: Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

20 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 realizowany w ramach Celu 3. polityki spójności Unii Europejskiej – Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W Programie uczestniczą wybrane regiony z: Polski, Danii, Litwy, Niemiec i Szwecji. (więcej…)