MIR: w perspektywie na lata 2007-2013 wydaliśmy ponad 285 mld zł

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
Od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 Polska wydała 285,2 mld zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 201,4 mld zł – podał w poniedziałek resort infrastruktury i rozwoju. W tym czasie podpisano ok. 103 tys. umów o wsparcie UE na ok. 410 mld zł. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Zwiększenie budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
Komisja Europejska zaakceptowała przesunięcie środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w celu zwiększenia budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 200 mln euro. (więcej…)

Eksperci doradzają za darmo wnioskodawcom i beneficjentom PROW 2007-2013

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
W całej Polsce, z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstało 17 Zespołów Ekspertów, które zaczęły pomagać rolnikom i innym beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przygotowaniu uzupełnień lub wyjaśnień do złożonych wniosków o przyznanie pomocy, wypłatę wsparcia czy jego prawidłowe rozliczenie. Chodzi o wnioski złożone w ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wstępnie uznanym grupom czy organizacjom producentów owoców i warzyw. (więcej…)

54,7 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Przekazanie do 18 kwietnia 2014 r. na konta bankowe polskich rolników 54,7 mld złotych wsparcia z PROW 2007-2013 stawia nas bezapelacyjnie na pozycji lidera UE. Potwierdzają to opracowania przygotowane przez Europejską Komisją ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Według nich do 30 czerwca 2013 r. Niemcy, które są na drugim miejscu, wypłaciły swoim rolnikom i przetwórcom żywności o ok. 2,3 miliarda euro mniej niż Polska, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 3,5 miliarda euro. (więcej…)

ARiMR wkrótce rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 r.

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 – 2013 za 2014 r. W tym roku ten dzień wypada w sobotę, zatem biura powiatowe ARiMR będą wtedy nieczynne, lecz jeżeli ktoś zdecyduje się na złożenie swojego  wniosku już pierwszego dnia naboru, będzie mógł tego dokonać drogą elektroniczną przez Internet lub wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną. (więcej…)

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 11 lutego 2014 r.

[ hana-code-insert ] ''mrr’' is not found
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 9 lutego 2014 r. złożono 289,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 591,1 mld zł. (więcej…)

ARiMR przypomina – złożenie ankiety monitorującej jest obowiązkiem młodego rolnika

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
Każdy z młodych rolników, który otrzymał z ARiMR premię na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa, zobowiązał się m.in. do wypełnienia i złożenia do Agencji ankiety monitorującej. Zawiera ona informacje niezbędne do oceny spełnienia przez młodego rolnika zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny sposobu i efektów wdrażania działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013. Ankieta jest również źródłem danych, które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Na tej podstawie badana jest skuteczność i efektywność udzielonej pomocy, a także formułowane są wnioski dotyczące zasad i warunków udzielania takiego wsparcia w przyszłości. (więcej…)