Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oficjalnie zakończony

dopłaty rolnicze dotacje 
ue 
granty Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został zamknięty i rozliczony. Komisja Europejska wydała zgodę na przekazanie płatności końcowej. To blisko 120 mln euro, które teraz zasilą budżet państwa. (więcej…)

Poziom realizacji programów – stan na 17 stycznia 2016 r.

dopłaty rolnicze dotacje 
ue 
granty Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 17 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 615,9 mld zł. (więcej…)

Rolnictwo i obszary wiejskie 2007-2015. Podsumowanie

www.arimr.gov.pl wnioski instrukcja Po ośmiu latach chciałem dzisiaj serdecznie podziękować rolnikom, przedsiębiorcom, przetwórcom, ale także handlowcom za pracę na rzecz unowocześniania polskiego rolnictwa. Za to, że polskie, bardzo dobre, produkty żywnościowe, najsmaczniejsze, najzdrowsze są obecne nie tylko w całej Unii Europejskiej, ale także w 73 państwach świata – tymi słowami minister Marek Sawicki rozpoczął konferencję prasową poświęconą ocenie rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2015. (więcej…)

Młodzi rolnicy mogą dłużej składać wnioski o przyznanie premii z PROW 2014 – 2020 na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl Do 16 września, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano, będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania ?Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników? finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wydłużenie terminu podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 25 sierpnia za pośrednictwem portalu internetowego Agencji, a stosowne ogłoszenie w tej sprawie zostanie opublikowane w dzienniku ogólnopolskim 27 sierpnia. (więcej…)

Uaktualniona lista określająca kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” finansowanego z PROW 2007 – 2013

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 466). (więcej…)

Więcej młodych rolników którzy ubiegali się o wsparcie wiosną 2014 z budżetu PROW 2007 – 2013 otrzyma stutysięczne premie

www.arimr.gov.pl arimr 2011 dopłaty Dzięki zwiększeniu o 53,587 mln euro środków na wsparcie młodych rolników w ramach PROW 2007 – 2013, dodatkowe ponad 2,5 tys. osób spośród ubiegających się o taką pomoc wiosną 2014 roku otrzyma stutysięczne premie na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. W ten sposób łączna liczba młodych rolników, którzy mogą otrzymać pomoc w ramach ubiegłorocznego naboru zwiększyła się do 16 839. (więcej…)

Więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z sześciu działań inwestycyjnych PROW 2007 – 2013

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. (więcej…)