Komisja Europejska zatwierdziła końcowe sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

[ hana-code-insert ] ''mrr’' is not found
5 sierpnia 2011 r. Komisja Europejska poinformowała, iż sprawozdanie końcowe z realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jest zgodne z art. 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. oraz z wytycznymi dotyczącymi zamknięcia pomocy (2000-2006) finansowanej z funduszy strukturalnych przyjętych Decyzją Komisji Europejskiej Com (2006) 34 24. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Od 2004 roku Polska wieś otrzymała – za pośrednictwem ARiMR – ponad 100 miliardów złotych

agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła, od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, 101 miliardów złotych  w ramach realizacji unijnej Wspólnej Polityki Rolnej.  Minister Rolnictwa Marek Sawicki i Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, przedstawiając tą dobrą  wiadomość na dzisiejszej konferencji prasowej w resorcie rolnictwa poinformowali też, że z ogólnej kwoty wypłat przeszło 68 miliardów zł pochodziło z budżetu Unii Europejskiej a ponad 32 miliardy zł ze środków krajowych. (więcej…)

Ułatwienia dla rolników korzystających ze wsparcia ARiMR na zalesianie gruntów w ramach PROW 2004 – 2006

agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego  wprowadza korzystniejsze warunki przyznawania i rozliczania otrzymywanych premii z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, które wykonali rolnicy w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006.

(więcej…)

ARiMR kontynuuje realizację wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych

agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR  Dotychczas, spośród ponad 155 tys. rolników, którzy uczestniczą w programie „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”,  oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć założonych w planie rozwoju gospodarstwa złożyło 125 tys. rolników. 76 tys. beneficjentów otrzymało już informacje o kontynuowaniu płatności i została im naliczona i wypłacona czwarta rata płatności. Wkrótce rozpocznie się proces naliczania piątej raty. (więcej…)

Minimalna obsada w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2004-2006

renty strukturalne 2009 wniosek Zmiana zasad w trakcie gry. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w związku z terminem składania oświadczeń (15 listopada 2009 r.) dotyczącym posiadanej obsady w sadach ekologicznych, termin na składanie oświadczeń zostanie wydłużony do dnia 15 maja 2010 r., a minimalna obsada drzew i krzewów zostanie zmieniona tak jak poniżej: (więcej…)