Wykorzystanie Funduszy Europejskich – stan na koniec lipca 2012 r.

[ hana-code-insert ] ''flaga-ue’' is not found
Wartość wniosków o płatność przekazanych przez stronę polską do Komisji Europejskiej od uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności do 31 lipca 2012 r. wyniosła ponad  5,5 mld EUR, co stanowi 98 proc. dostępnej alokacji z Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Całkowita kwota płatności otrzymanych z KE do końca lipca 2012 r. osiągnęła wartość 4,8 mld EUR , co stanowi 85,7 proc. dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności. (więcej…)

Wykorzystanie Funduszy Europejskich – stan na koniec czerwca 2012 r.

[ hana-code-insert ] ''flaga-ue’' is not found
Wartość wniosków o płatność przekazanych przez stronę polską do Komisji Europejskiej od uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności do 30 czerwca 2012 r. wyniosła ponad  5,5 mld euro, co stanowi 98 proc. dostępnej alokacji z Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Całkowita kwota płatności otrzymanych z KE do końca czerwca 2012 r. osiągnęła wartość 4,8 mld euro, co stanowi 85,5 proc. dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności. (więcej…)

Kolejny program z perspektywy 2004-2006 rozliczony

[ hana-code-insert ] ''flaga-ue’' is not found
Sektorowy Program Operacyjny Transport to kolejny program z perspektywy finansowej 2004-2006, którego prawidłowe rozliczenie zostało potwierdzone przez Komisję Europejską. Komisja zrefundowała całość dostępnych środków w wysokości 1,16 mld euro. Wypłacone saldo końcowe wyniosło ponad 58 mln euro. (więcej…)

Wykorzystanie Funduszy Europejskich – stan na koniec maja 2012 r.

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Wartość wniosków o płatność przekazanych przez stronę polską do Komisji Europejskiej od uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności do 31 maja 2012 r. wyniosła ponad  5,5 mld euro, co stanowi 98 proc. dostępnej alokacji z Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Całkowita kwota płatności otrzymanych z KE do końca maja 2012 r. osiągnęła wartość 4,8 mld euro, co stanowi 85,3 proc. dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności. (więcej…)

Już czas na złożenie wniosków o wypłatę wsparcia na zalesione grunty

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy otrzymali w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 – 2013 wsparcie na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, muszą, jak co roku, złożyć wniosek o wypłatę pomocy. Wniosek o płatność trzeba złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja 2012 r. w tym biurze powiatowym ARiMR, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Jeżeli rolnik nie zdąży złożyć w tym czasie wniosku o płatność, może to uczynić do 11 czerwca 2012 roku, lecz wtedy za każdy roboczy dzień spóźnienia należnych rolnikowi kwota wypłaty zostanie obniżona o 1%.    (więcej…)