Zmiana przepisów dotyczących rent strukturalnych

www.arimr.gov.pl arimr 2014 dopłatyNa początku marca 2015 roku weszło w życie znowelizowane prawo dotyczące rolników, którzy w wieku przedemerytalnym skorzystali z możliwości przekazania gospodarstw w ręce młodszych  rolników i przeszli na tzw. renty strukturalne. Nowe przepisy zobowiązują beneficjentów rent strukturalnych do przechodzenia na emeryturę ustawową po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Wprowadzenia takiego obowiązku domagała się Komisja Europejska i Europejski Trybunał Obrachunkowy – najwyższy organ kontrolujący finanse UE. (więcej…)

Kiedy wystąpić po okresową emeryturę rolniczą

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Wielu rolników, którzy otrzymują z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2004 – 2006 i PROW 2007 – 2013 „Renty strukturalne”, zastanawia się co będzie po osiągnięciu przez nich 65 roku życia. Część z nich martwi się, że może wówczas pozostać bez środków do życia, ponieważ nie będą im przysługiwały unijne renty, a nie nabędą jeszcze praw do rolniczych emerytur wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). (więcej…)

Konferencja prasowa ministra Stanisława Kalemby

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie RP, informacje dotyczące dwóch zagadnień. Po pierwsze ? poniedziałkowych rozmów z ministrem rolnictwa Czech Petrem Bendlem i po drugie ? decyzji Komisji europejskiej dotyczącej wyłączenia z finansowania unijnego 79,9 mln euro dla gospodarstw niskotowarowych (PROW 2004-2006). (więcej…)

banner