Fundusze dla samorządów

Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach POPW 2014-2020

dotacje dla firm unijne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz.217) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Działania 2.2 Infrastruktura drogowa (więcej…)

Harmonogram PROW 2014-2020

Już w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów wsparcia z PROW 2014 – 2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w 2016 roku i pierwszym trymestrze 2017 roku. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Pierwsze nabory wniosków w ramach POIiŚ 2014-2020

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl 30 listopada br. rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych dla:

  • Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
  • Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
  • Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Plany ochrony)
  • Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

(więcej…)

Podpisano porozumienie w sprawie wdrażania Programu Polska Wschodnia

dotacje dla firm unijne W dniu 28 kwietnia 2015r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie powierzenia PARP realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Porozumienie w imieniu w/w instytucji podpisały Iwona Wendel, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju i Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (więcej…)