Przedsiębiorstwa

PO IG: konkursy dla firm ruszają w maju

? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca programami krajowymi i odpowiedzialna po części za przygotowanie ich do wdrażania, z radością wita rozpoczęcie trzech podstawowych działań dla przedsiębiorców. Wiemy, że firmy z niecierpliwością czekały na tę decyzję ? poinformowała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. ? Pierwsze konkursy na wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa ruszają już 12 maja ? dodała minister. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Nowe mikropożyczki dla rolników, bezrobotnyh i firm

Decyzją Rady Ministrów przyjęto ?Założenia dotyczące wykorzystania środków pochodzących ze spłat mikropożyczek udzielanych w ramach Komponentu A Programu aktywizacji obszarów wiejskich?.

W konsekwencji tego zdarzenia FAPA podpisała umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w myśl której stała się instytucją odpowiedzialną za wdrożenie i zarządzanie realizacją nowego programu mikropożyczkowego.

(więcej…)

Harmonogram konkursów dla firm w 2008 r.

Pierwsze konkursy dla firm ogłosiły województwa opolskie i wielkopolskie – konkursy ruszą tam od jutra. 11 województw (kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) ogłosiło projekty harmonogramów konkursów. Większość ograniczyła się do roku 2008, lecz są województwa, np. śląskie czy opolskie, które rozpisały nabory wniosków do końca 2013 r. (więcej…)

Fundusze poręczeniowe w Polsce

Zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 50% do 80% kwoty kredytu/pożyczki. W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo.

Zobacz: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych

Poniżej dane teleadresowe funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. (więcej…)