Programy dla młodzieży

Ruszył nowy konkurs w ramach Programu Młodzież w działaniu

[ hana-code-insert ] ''flaga-ue’' is not found
Komisja Europejska poinformowała o konkursie w ramach Programu Młodzież w Działaniu. Wsparte zostaną projekty z zakresu wdrażania i promowania innowacyjnych elementów w dziedzinie edukacji pozaformalnej i pracy z młodzieżą. Innowacyjne propozycje zawarte we wnioskach mogą odnosić się do treści i celów zawartych w priorytetach Programu oraz do nowej metodyki stosowanej w pracy z młodzieżą. (więcej…)

Integracja młodzieży europejskiej z rówieśnikami z regionu śródziemnomorskiego

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Komisja Europejska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się pracą z młodzieżą do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Euro-Med. Inicjatywa polega na dofinansowaniu projektu w wysokości 50-80 proc. kosztów, którego celem jest współpraca młodzieży z krajów UE w obszarze wolontariatu, poznawania obcych kultur i integracji. Założeniem programu jest również działanie na rzecz ograniczania uprzedzeń oraz stereotypów. (więcej…)

Stypendia dla innowacyjnych

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
W ramach Programu MaRIHE Erasmus Mundus, Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o przydzielenie stypendium. Dzięki inicjatywie, młodzież ma okazję na wsparcie w ramach wymiany międzynarodowej. Głównym założeniem programu jest promowanie oraz edukowanie młodych europejczyków w obszarze nauki, badań i innowacji. (więcej…)

Propozycja nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Komisja Europejska zapowiedziała otwarcie nowego programu edukacyjnego dla młodzieży pt. Erasmus dla wszystkich, który od 2014 roku przez 7 lat ma wspierać młodych ludzi w dążeniu do edukacji, współpracy międzynarodowej oraz rozwijania się w sporcie. Nowa inicjatywa ma objąć swoim działaniem prawie 3 mln studentów oraz uczestników szkolenia zawodowego, czyli dużo szersze grono beneficjentów niż dotychczasowy Erasmus. (więcej…)

Spotkanie informacyjne „Przedsiębiorczy student z Funduszami Europejskimi”

[ hana-code-insert ] ''konferencja’' is not found
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza studentów do udziału 20 października 2011 r. w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym „Przedsiębiorczy student z Funduszami Europejskimi”. Celem spotkania jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, a także z dostępnymi projektami skierowanymi do młodych osób. (więcej…)