Europejski Fundusz Społeczny

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl 12 lipca 2017 r. Minister Paweł Chorąży podpisał ósmą wersję Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od dnia publikacji komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych do SZOOP, tj. od 26 lipca 2017 r. (więcej…)

Premiera wyników BKL. Wyzwania na dziś i jutro

dotacje 6.2. PO KL założenie firmyPremiera wyników V edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego odbyła się podczas ogólnopolskiej konferencji ?Obraz polskiego rynku pracy w wynikach pięciu edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. Wyzwania na dziś i jutro?, która miała miejsce 28 kwietnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki.

(więcej…)

Zdecyduj się na innowacje

[ hana-code-insert ] ''mrr’' is not found
Krajowa Instytucja Wspomagająca oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanej „Zdecyduj się na innowacje!” podsumowującej kolejny rok inwestowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w przedsięwzięcia wzmacniające integrację ponadnarodową i realizację projektów innowacyjnych. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie zgromadzonym gościom nowatorskich narzędzi opracowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki. (więcej…)

Podlaskie: w br. 14 mln zł z UE na wsparcie działalności gospodarczej

[ hana-code-insert ] ''efs’' is not found
14 mln zł z UE z programu Kapitał Ludzki przeznaczono w Podlaskiem na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwłaszcza przez ludzi młodych. Konkurs wniosków zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2013 r. – zapowiada urząd marszałkowski w Białymstoku. (więcej…)

PO KL na Mazowszu

[ hana-code-insert ] ''efs’' is not found
W Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najciekawsze projekty innowacyjne i inicjatywy ponadnarodowe realizowane w ramach PO KL. Osobny panel zostanie poświęcony planom na 2013 rok, a także zmianom, jakie przyniesie ze sobą nowy okres finansowania 2014-2020. (więcej…)