Archiwum: Redakcja

Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych – nabór wniosków

Fundusz jest grantem blokowym wydzielonym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), w ramach Priorytetu nr 6: Badania Naukowe. Poziom dofinansowania zależy od charakteru środków własnych beneficjentów i może wynieść od 60 do 90 procent wartości całego projektu. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Fundusze z PROW 2007-2013 na działalność pozarolniczą

Poniżej przedstawione są informacje o 2 działaniach z osi 3 PROW 2007-2013, które mogłyby być przydatne do uruchomienia dodatkowej działalności ? poza rolnictwem. Nie ma jeszcze żadnych wiadomości o tym, kiedy one mogą być wdrożone. Warto być w kontakcie z najbliżej położonym oddziałem ODR-u.
(więcej…)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – czym jest ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją rządową, która powstała w 1994 r. Celem ARiMR jest wspieranie działań służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Zlecanie zadań ARiMR oraz nadzór nad ich realizacją znajduje się w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (więcej…)