Nabory wniosków w ramach POIR 1.1.1

dopłaty rolnicze dotacje 
ue 
granty 1 marca br. ruszają kolejne nabory w ramach PO IR działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.  W ramach naborów można otrzymać dofinansowanie na projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Dodatkowo, elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Pierwszy nabór przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast drugi nabór przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw oraz dla konsorcja przedsiębiorstw.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to 700 mln PLN w ramach naboru dla MŚP oraz 700 mln PLN w ramach naboru dla dużych przedsiębiorstw.

Konkursy przeznaczone są dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.

Nabór wniosków dla MŚP potrwa do 30 maja 2018  oraz do 29 czerwca 2018 dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie: www.poir.gov.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.