Dotacje na działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu. Oferty należy składać do 15 stycznia 2018 r.

Zadanie polegać ma na:
1) działaniach mających na celu zachowanie oraz przywrócenie do stanu świetności substancji zabytkowej miasta poprzez działania konserwatorskie i renowacyjne substancji zabytkowej Wrocławia wpisanej do rejestru zabytków, na podstawie: przygotowanej wcześniej i nie wchodzącej w zakres zadania kompletnej dokumentacji, badań, ekspertyz, wyceny oraz pozwoleń i decyzji;
2) wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej, powykonawczej zgodnej z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wykonaniu fotograficznej dokumentacji porównawczej na nośniku elektronicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Źródło: UM Wrocław

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.