430 mln zł w konkursie „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”

dotacje dla firm unijne 28 grudnia br. kończy się nabór wniosków w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”. Konkurs jest przeznaczony dla konsorcjów MŚP składających się z co najmniej 3 przedsiębiorców (lider – wnioskodawca i co najmniej 2 członków konsorcjum). Wsparcie jest przewidziane w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) wspólnych dla minimum dwóch województw Polski Wschodniej.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów, zlokalizowanych w maksymalnie 3 miejscowościach. Nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Pula środków w konkursie wynosi 430 mln zł.

Dokumentacja konkursu

Źródło: PARP

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.