528 mln złotych trafi do firm na kolejne 45 innowacyjnych projektów

dotacje dla firm unijne PARP rozstrzygnęła konkurs, w którym nabór odbywał się marzec-kwiecień br. Budżet „Badania na rynek” na wszystkie konkursy w tej perspektywie finansowej wynosi ok. 4,5 mld złotych. Wartość wniosków rekomendowanych do dofinansowania w konkursie właśnie rozstrzygniętym to ponad 528 mln zł.

Te 528 mln zł trafi do przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych na rynek, jako nowe bądź znacznie ulepszone wyroby lub usługi. Wsparcie na pojedynczy projekt może być do 20 mln złotych.

– „Badania na rynek” to  pomocowy obejmujący głównie wydatki inwestycyjne, który cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Otrzymaliśmy 154 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1,8 mld zł. Wybraliśmy 45 innowacyjnych projektów z różnych dziedzin gospodarki. Dla polskiej gospodarki oznacza to powstanie wartościowych produktów albo usług, które będą mogły konkurować na rynkach zagranicznych – mówi Jadwiga Lesisz, zastępca prezesa PARP.

31 projektów zrealizują średnie przedsiębiorstwa, 11 – małe, 3 – mikrofirmy. Najwięcej – 7 – projektów realizowanych będzie w województwie kujawsko-pomorskim. Po 5 w podlaskim, łódzkim i lubelskim, po 4 w małopolskim i wielkopolskim, po 3 w pomorskim, podkarpackim i mazowieckim, 2 w warmińsko-mazurskim i po jednym w świętokrzyskim, śląskim, dolnośląskim i opolskim.

2 sierpnia PARP ogłosiła kolejne dwa konkursy w „Badaniach na rynek”. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla firm ze średnich miast. Wnioski można składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

W tych właśnie ogłoszonych konkursach zostały wprowadzone preferencyjne warunki dla mikro i małych przedsiębiorstw m.in. poprzez obniżenie z 1 mln zł do 600 tys. zł wymaganej kwoty przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 m-cy.) w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. Druga istotna zmiana dla mikro i małych przedsiębiorstw to minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie została obniżona do kwoty 5 mln złotych – poprzednio próg wynosił 10 mln złotych.

– Zachęcamy przedsiębiorców przygotowujących projekty do równoległego wnioskowania o pozwolenie na budowę lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, co może ułatwić uzyskanie dofinansowania oraz przyspieszyć realizację i rozliczenie projektu – podkreśla Jadwiga Lesisz.

Źródło: pi.gov.pl i  PARP

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.