Szansa dla firm na dotację z programu Polska Wschodnia

dopłaty rolnicze dotacje 
ue 
granty Współpraca z innymi firmami to chleb powszedni wielu przedsiębiorców. Często w jej toku powstają pomysły na wspólne projekty. Decyzję o zrealizowaniu takiego pomysłu mogą ułatwić miliony złotych dofinansowania z poddziałania 1.3.2 Programu Polska Wschodnia. Do końca sierpnia br. zainteresowane firmy mają czas na złożenie wniosku.

Czekamy na wnioski zgłoszone przez konsorcja minimum 3 przedsiębiorców. Powinny to być projekty inwestycyjne o wartości ponad 10 mln złotych, w efekcie których powstaną innowacyjne produkty sieciowe – wskazuje wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

 

Innowacyjny produkt to taki wyrób lub usługa, którego nie ma jeszcze przynajmniej na polskim rynku. Z kolei produkt sieciowy to wyroby lub usługi oferowane przez różne firmy w ramach wspólnej oferty i pod wspólną marką” – wyjaśnia wiceszef resortu rozwoju.

W skład konsorcjum mogą wchodzić wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których inwestycje będą zlokalizowane na terenie makroregionu Polski Wschodniej (województwa lubelskie podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Dotacja sfinansuje do 70% wydatków. W budżecie można przewidzieć m.in. koszty inwestycyjne (np. roboty budowlane i środki trwałe), wydatki związane ze standardami funkcjonowania i promocji produktu sieciowego, a także same koszty jego promocji.

Stawiamy na współpracę między przedsiębiorcami i innowacje. Korzyści ze wspólnych projektów firm nie sprowadzają się wyłącznie do kwestii finansowych. To również dzielenie się ryzykiem, możliwość poznania nowych praktyk biznesowych, a także szansa na dalszą współpracę w przyszłości. Z kolei dane z gospodarek na całym świecie pokazują coraz większą rolę innowacji. Klienci poszukują nowych produktów, a firmy lepszych rozwiązań zwiększających efektywność i redukujących koszty – tłumaczy minister Hamryszczak.

Produkty sieciowe powstają w różnych branżach, np. w turystycznej, produkcyjnej, usług medycznych czy też marketingu. W konkursie zorganizowanym w 2016 r. dofinansowanie uzyskał projekt turystyczny – Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego. Konsorcjum złożone z aż 13 podmiotów zrealizuje go na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. Dzięki temu za sprawą nowoczesnych technologii, bogatej wiedzy historyków i fachowości rzemieślników, a także przy wsparciu Funduszy Europejskich, w nieodległej przyszłości będziemy mogli przenieść się w czasy Jana III Sobieskiego. Dzięki współpracy firm realizujących projekt, odwiedzający będą mogli kupować zniżkowe pakiety, a także skorzystają z jednolitych standardów obsługi klienta i sprzedaży oferty.

Inny projekt wybrany w tym samym konkursie łączy 13 firm z branży kamieniarskiej. Dzięki nawiązanej współpracy członkowie konsorcjum będą oferować pakiet produktów i usług pod jedną wspólną marką „Polski Kamień”. W ramach projektu na podkarpaciu powstanie zakład produkujący płyty kwarcowo-żywicowe, które będą bliźniaczo podobne do kamieni naturalnych, np. granitów. Takiej technologii nie ma jeszcze w Europie. Każdy z członków konsorcjum będzie w swoim zakładzie wykorzystywał płyty jako bazę do produkcji wyrobów (np. parapetów czy blatów) dla swoich klientów.

Szczegółowe informacje o naborze do poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP dostępne są w ogłoszeniu o konkursie.

Źródło: serwis funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.