Terminy naborów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

dotacje dla firm unijne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – harmonogram naborów na 2017 rok.

Numer i nazwa działania

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Alokacja

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

3 października 2016 r

4 listopada 2016 r.

31 marca 2017 r. 36 000 000 zł

wrzesień 2017 r.

październik 2017 r.

kwiecień 2018 r. 45 000 000 zł

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

5 maja 2016 r.

6 czerwca 2016 r.

30 stycznia 2017r. 62 500 000 zł

8 maja 2017 r.

8 czerwca 2017 r.

luty 2018 r. 65 000 000 zł

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

3 października 2016 r.

4 listopada 2016 r.

30 grudnia 2016 r. 61 000 000 zł

15 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

styczeń 2018 r. 60 000 000 zł

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

15 czerwca 2016 r.

18 lipca 2016 r.

20 stycznia 2017 r. 50 000 000 zł

11 kwietnia 2017 r.

16 maja 2017 r.

grudzień 2017 r. 50 000 000 zł

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

20 października 2016 r.

21 listopada 2016 r.

20 listopada 2017 r.

10 600 000 zł

14 342 574,50 zł

Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Instrument finansowy

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

8 lutego 2017 r.

13 marca 2017 r.

26 kwietnia 2017 r.

750 000 000 zł

8 lutego 2017 r. *

13 marca 2017 r.

26 kwietnia 2017 r.

50 000 000 zł

październik 2017 r. listopad 2017 r. styczeń 2018 r. 750 000 000 zł
* Konkurs skierowany do branży dedykowanej elektromobliności

Poddziałanie 3.3.3

Go to Brand

 

13 grudnia 2016 r.

12 stycznia 2017 r.

13 lutego 2017 r.

50 000 000 zł

10 stycznia 2017 r.

10 lutego 2017 r.

13 marca 2017 r.

200 000 000 zł

 

Szczegółowy Harmonogram naborów na 2016 rok

Szczegółowy Harmonogram naborów na 2017 rok

Źródło: PARP

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.