Modernizacja energetyczna 114 szkół artystycznych w Programie Infrastruktura i Środowisko

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl W dniu 22 grudnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjentem wsparcia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wartość inwestycji to 377 mln zł, z czego z funduszy unijnych zostanie sfinansowane ponad 303 mln zł. Jest to tzw. ?duży projekt? w rozumieniu art.100 rozporządzenia ogólnego, czyli projekt którego koszty kwalifikowalne przekraczają 50 mln euro.

Celem projektu jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego oraz zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, co wpłynie na zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji ujętych w projekcie budynków. Projekt będzie obejmował modernizację energetyczną ponad 150 budynków szkolnych o łącznej powierzchni ponad 196 tys. m2.

Zakres prac obejmuje m.in. izolację termiczną budynku, wymiana drzwi i okien, remont wentylacji ogrzewania, klimatyzacji oraz systemów oświetleniowych, modernizacji lub wymianie źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii (np. pompy ciepła, kotły na biomasę, PV, kolektorów słonecznych. Modernizowane szkoły znajdują się na terenie całego kraju, w tym najwięcej placówek jest w województwach mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim i pomorskim. 47% szkół będących przedmiotem projektu znajduje się w budynkach zabytkowych.

Szacowana oszczędność energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu kształtuje się na poziomie 42,5%, oszczędność energii cieplnej ? na poziomie 62,3%, uniknięte emisje CO2 – około 75%.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.