Konsultacje projektu zmiany rozporządzenia regulującego wsparcie dla ośrodków innowacyjności w Programie IG

dotacje dla firm unijne 20 grudnia 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Celem zmiany jest rozszerzenie zakresu działalności ośrodków innowacyjności, prowadzonej przy wykorzystaniu infrastruktury wytworzonej ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 5.3. Katalog usług obejmie również usługi w zakresie wytwarzania innowacyjnych produktów. Produkty powinny charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, aby w jak najpełniejszy sposób wykorzystać potencjał nowoczesnej, innowacyjnej infrastruktury.

Zgłaszanie uwag

Uwagi można zgłaszać do 5 stycznia 2017 r. na adres:

  • Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
  • lub pocztą elektroniczną na adres: edyta.kracon@mr.gov.pl.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.