Kolejny odcinek drogi S8 otwarty

dopłaty rolnicze dotacje 
ue 
granty Droga ekspresowa S8 Wrocław-Warszawa-Białystok pełni kluczową rolę dla transportu krajowego ? prowadzi do wschodniej granicy państwa ? oraz międzynarodowego ? umożliwia połączenie tranzytowe pomiędzy Litwą i Białorusią a Polską. Od dziś kierowcy mogą korzystać z nowego ponad 15-kilometrowego fragmentu tej trasy, od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina, W jego otwarciu uczestniczył wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Oddany dziś do użytku kierowców odcinek drogi S8 Wiśniewo – Mężenin to kolejna część sieci dróg ekspresowych zrealizowana z dofinansowaniem ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” ? podkreślił wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Ze wsparciem funduszy obecnej perspektywy wybudowano i przekazano już do użytku m.in. odcinek trasy  S7 Miłomłyn – Ostróda Północ? dodał.

Inwestycja zrealizowano w ramach projektu Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków – Białystok, odcinek Wiśniewo – Jeżewo. Polegała ona na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej na terenie powiatu zambrowskiego (gminy Kołaki Kościelne i Rutki w województwie podlaskim) po istniejącym śladzie drogi krajowej, poza Mężeninem, którą to miejscowość droga ekspresowa omija po stronie południowo-zachodniej i południowej. Zrealizowano dwa węzły drogowe (Kołaki i Mężenin), 15 obiektów inżynierskich oraz 70 przepustów.

W ramach tego projektu  powstanie łącznie niemal 30 kilometrów drogi ekspresowej S8. W 2017 roku do użytku zostanie oddany ponad 14-kilometrowy odcinek Mężenin – Jeżewo” ? poinformował wiceminister Słowik.

Projekt Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków – Białystok, odcinek Wiśniewo ? Jeżewo uzyskał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej 16 marca 2016 roku. Całkowita jego wartość to ponad 1 mld zł, z czego dofinansowanie unijne w ramach POIiŚ to 528 mln zł.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program polityki spójności w historii Unii Europejskiej. Dostępne w nim środki to 114 mld zł. Na transport przeznaczono 82 mld zł.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.