Kolejność przysługiwania pomocy młodym rolnikom, którzy ubiegali się o premie w 2016 roku

Modernizacja gospodarstw rolnych ARiMR ARiMR zakończyła ocenianie wszystkich wniosków złożonych w naborze przeprowadzonym od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. o przyznanie „Premii dla młodych rolników”. Na tej podstawie dla wszystkich województw zostały sporządzone listy określające kolejność przysługiwania pomocy, które zostały podane do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR.

Warto zauważyć, że dla wszystkich rolników, których wnioski spełniają kryteria do przyznania 100-tys. zł premii, wystarczy pieniędzy.

„Premie dla młodych rolników” – kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2016 roku – komunikat Prezesa ARiMR – otwórz

Źródło: ARiMR

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.