Kurs wymiany euro na złotówki według którego obliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r.

www.arimr.gov.pl arimr 2014 dopłaty Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2016 rok. W Polsce wynosi on 4,3192 złoty za euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie na 2016 r. wynosi 3,429 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany 14,811 mld zł. W roku 2015 kurs wymiany euro na złotówki był niższy od tegorocznego i wynosił 4,2448 zł za euro.

Koperty finansowe na płatności bezpośrednie w 2016 r.

Rodzaje płatności bezpośrednich Koperta finansowa na rok 2016
(w PLN)
Jednolita płatność obszarowa 6 555 245 952,72
Płatność za zazielenienie 4 399 493 928,00
Płatność dodatkowa 1 217 193 320,08
Płatność dla młodego rolnika 293 299 595,20
Płatność do bydła 745 681 799,54
Płatność do krów 659 434 393,33
Płatność do owiec 20 208 922,39
Płatność do kóz 1 156 516,29
Płatność do roślin wysokobiałkowych 293 299 595,20
Płatność do chmielu 3 633 556,28
Płatność do ziemniaków skrobiowych 37 606 474,35
Płatność do buraków cukrowych 352 452 183,36
Płatność do pomidorów 18 282 371,87
Płatność do owoców miękkich 65 108 161,95
Płatność do lnu 2 479 318,80
Płatność do konopi włóknistych 403 670,62
Płatność do tytoniu – grupa Virginia 93 199 751,16
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 52 309 777,64

 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności bezpośrednich na rok 2016. Projektowane stawki płatności bezpośrednich na rok 2016, zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rolnictwa:

30 września 2016 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. Wynosi on 4,3192 zł za 1 EUR, a więc jest o 0,07 złotego wyższy od kursu stosowanego za ubiegły rok.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r. wyniesie ponad 14,8 mld złotych i będzie wyższa od kwoty ubiegłorocznej o blisko 316 mln złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 1. Jednolita płatność obszarowa

462,05

zł/ha
 1. Płatność za zazielenienie

310,10

zł/ha
 1. Płatność dla młodego rolnika

231,97

zł/ha
 1. Płatność dodatkowa

172,79

zł/ha
 1. Płatność do bydła

256,20

zł/szt.
 1. Płatność do krów

322,62

zł/szt.
 1. Płatność do owiec

111,95

zł/szt.
 1. Płatność do kóz

68,25

zł/szt.
 1. Płatność do roślin wysokobiałkowych

430,49

zł/ha
 1. Płatność do chmielu

2 317,00

zł/ha
 1. Płatność do ziemniaków skrobiowych

1 287,75

zł/ha
 1. Płatność do buraków cukrowych

1 952,25

zł/ha
 1. Płatność do pomidorów

3 074,09

zł/ha
 1. Płatność do owoców miękkich

904,78

zł/ha
 1. Płatność do lnu

289,94

zł/ha
 1. Płatność do konopi włóknistych

547,59

zł/ha
 1. Płatność do tytoniu – Virginia

4,12

zł/kg
 1. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń

2,89

zł/kg

Źródło: ARiMR i Ministerstwo Rolnictwa i Rzwoju Wsi

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.