Konsultacje społeczne ? POIR 2014-2020 poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2016 r.

dotacje dla firm unijne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami dla poddziałania 2.3.1 PO IR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP .Uwagi można zgłaszać w terminie do 23 września 2016 r. do godz. 00.00.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza.

PARP informuje, że dokument pn. ?Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż będzie podlegał zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący PO IR.

Źródło: PARP

Zestawienie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce poddziałania po ogłoszeniu konkursu

   Regulamin konkursu Download this file (Regulamin Konkursu 2 3 1.pdf).pdf 334 kB pobierz
 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie Download this file (Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_konkursu_WoD.pdf).pdf 904 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku Download this file (Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_konkursu_Instrukcja_wypełniania_wniosku.pdf).pdf 717 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie Download this file (Załącznik_nr_4_do_Regulaminu_konkursu_Oświadczenie.pdf).pdf 171 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Umowa o dofinansowanie Download this file (Załącznik_nr_5_do_Regulaminu_konkursu_umowa_o_dofinansowanie.pdf).pdf 584 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów Download this file (Załącznik_nr_6_do_Regulaminu_konkursu_Lista_dokumentów.pdf).pdf 215 kB pobierz
 Dodatkowy załącznik
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów Download this file (Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_konkursu_kryteria_wyboru.pdf).pdf 516 kB pobierz

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.