Nowe kryteria wyboru projektów w Programie Inteligentny Rozwój

dopłaty rolnicze dotacje ue 
granty Omówienie stanu realizacji Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz przyjęcie kryteriów wyboru projektów to główne punkty obrad VII posiedzenia Komitetu Monitorującego PO IR. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Do tej pory w programie zawarto blisko 400 umów, na łączną kwotę dofinansowania 3,8 mld zł. Obecnie trwają nabory wniosków w ramach 9 konkursów. Kolejne 8, z łącznym budżetem przekraczającym 1 mld zł, zostanie uruchomionych do końca 2016 r. (wg stanu na 9 września).

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu przyjęli kryteria wyboru dla nowego projektu pozakonkursowego, który ma być realizowany w poddziałaniu 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami PO IR. Jest on wynikiem prac Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nad zaadaptowaniem do polskich warunków modelu zarządzania badaniami amerykańskiej agencji rządowej DARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności).

Nowy projekt pozakonkursowy w Programie Inteligentny Rozwój będzie szansą na finansowanie w Polsce prawdziwie przełomowych innowacji, które są od początku do końca opracowywane wspólnie z użytkownikiem końcowym  ? powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W trakcie posiedzenia przyjęto też zmiany w kryteriach wyboru projektów dla:

  • poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP, adresowanego do firm z sektora MSP, które chcą skorzystać z usług instytucji otoczenia biznesu, akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju,
  • poddziałania2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wspierającego koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) oraz członków tych klastrów we wprowadzaniu na rynki zagraniczne oferty klastra i jego członków.

Posiedzenie odbyło się 20 września 2016 r. w Warszawie.

Źródło: funduszestrukturalne.gov.pl

Dodaj komentarz

4881 komentarzy do "Nowe kryteria wyboru projektów w Programie Inteligentny Rozwój"

Dobry wieczór:)Coś nie chce przestać mrozić:)

No to co??Zmieniamy??Ekipo??:)

1 20 21 22
wpDiscuz
banner