„Modernizacja gospodarstw rolnych” nabór w 2016 r. – listy określające kolejność przysługiwania pomocy opublikowane

www.arimr.gov.pl arimr 2014 dopłaty Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” finansowane z PROW 2014 – 2020 przyjmowane były przez ARiMR od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Można się było wówczas ubiegać o przyznanie wsparcia na następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • rozwój produkcji prosiąt,
 • rozwój produkcji mleka krowiego,
 • rozwój produkcji bydła mięsnego,
 • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Złożone wówczas wnioski zostały poddane ocenie punktowej. Pod uwagę brano m.in. zwiększenie liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego. Na podstawie liczby przyznanych punktów przygotowane zostały listy określające kolejność przysługiwania pomocy. Zgodnie z przepisami, ARiMR miała 90 dni od zakończenia naboru na ich opublikowanie i wywiązała się z tego obowiązku. 28 lipca zamieszczone zostały 22 takie listy.

Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarach: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego oraz związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu w naborach przeprowadzonych w terminie 31 marca – 29 kwietnia 2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarach:

 • rozwój produkcji prosiąt,
 • rozwój produkcji mleka krowiego,
 • rozwój produkcji bydła mięsnego,
 • związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1371 z późn. zm.).

Aktualne listy kolejności przysługiwania pomocy

1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze rozwój produkcji prosiąt w województwie mazowieckim – otwórz;

2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze rozwój produkcji prosiąt łącznie w pozostałych województwach –otwórz;

3. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego w województwie mazowieckim –otwórz;

4. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego łącznie w pozostałych województwach – otwórz;

5. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego w województwie mazowieckim –otwórz;

6. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego łącznie w pozostałych województwach – otwórz;

7. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie dolnośląskim – otwórz;

8. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie kujawsko-pomorskim – otwórz;

9. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie lubelskim – otwórz;

10. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie lubuskim – otwórz;

11. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie łódzkim – otwórz;

12. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie małopolskim – otwórz;

13. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie mazowieckim – otwórz;

14. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie opolskim – otwórz;

15. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie podkarpackim – otwórz;

16. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie podlaskim – otwórz;

17. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie pomorskim – otwórz;

18. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie śląskim – otwórz;

19. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie świętokrzyskim – otwórz;

20. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie warmińsko-mazurskim – otwórz;

21. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie wielkopolskim – otwórz;

22. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji (..) w województwie zachodniopomorskim – otwórz.

Aktualizacja list kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż co 20 dni.
Ponadto, na ww. listach oddzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 4 punkty dla obszarów rozwój produkcji prosiąt/ mleka krowiego/ bydła mięsnego [listy 1-6] lub mniej niż 1,5 punktu dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji (..) [listy 7-22].

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 4 i więcej punktów [dla obszarów rozwój produkcji prosiąt/ mleka krowiego/ bydła mięsnego] lub 1,5 i więcej punktów [dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji (..)], pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i będą mieściły się w dostępnym limicie środków finansowych.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

 • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
 • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
 • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Źródło: Departament Działań  Inwestycyjnych  ARiMR

1
Dodaj komentarz

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Agropartner24

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dotyczące modernizacji gospodarstw rolnych. Info na http://agropartner24.pl