Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 r.

wykaz rolników dopłaty rolnicze z ARiMR 11 lipca minął ostateczny termin na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 rok. Wnioski o przyznanie takich płatności można było składać od 15 marca 2016 r. Rolnicy, którzy do 15 czerwca złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie mogą liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdążył zrobić tego w tym terminie miał jeszcze szansę na dostarczenie swojego wniosku do ARiMR do 11 lipca. Z tym, że za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1%.

Dotychczas do ARiMR wpłynęło ok. 1,349 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok. Można było je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych ARiMR, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową – wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania – lub wypełnić zamieszczony na portalu internetowym ARiMR  e-wniosek. Ten ostatni z wymienionych sposobów był bardzo wygodny, ponieważ system obsługujący e-wniosek automatycznie sprawdzał, czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione oraz czy wniosek był kompletny. Ponadto, samo złożenie wniosku nie wymagało wizyty w naszym biurze powiatowym, które często jest oddalone wiele kilometrów od domu rolnika, wystarczyło jedynie wysłać dokumenty elektronicznie.

Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków w terminie gwarantującym otrzymanie dopłat w pełniej wysokości, biura powiatowe ARiMR pracowały od 8 do 15 czerwca dłużej, od godz. 7.30 do 18. Dodatkowo ostatniego dnia naboru – 15 czerwca, placówki Agencji były czynne do obsłużenia ostatniego rolnika.

Wydłużenie do 15 czerwca terminu przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r. było możliwe dzięki decyzji Komisji Europejskiej. Zbiegał o to minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Podjęcie tej decyzji było w interesie polskich rolników. Dzięki niej mieli oni bowiem więcej czasu na dokładne wypełnienie wniosków o dopłaty.

Podobna decyzja została podjęta w ubiegłym roku. Wówczas doprowadziło to do zmniejszenia odsetka wniosków, które objęte były sankcjami z powodu złożenia po terminie, jak też pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu złożenia po upływie ostatecznego terminu. Mniej było również błędów we wnioskach.

Źródło: ARiMR

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.