Listy z kolejnością przysługiwania pomocy młodym rolnikom oraz wsparcia na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN opublikowane

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Już wiadomo kto z młodych rolników, ubiegających się o wsparcie w 2015 roku, może liczyć na otrzymanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Przypomnijmy, że wnioski o taką pomoc złożyło od 20 sierpnia do 16 września 2015 roku 3313 osób. Po złagodzeniu w marcu br. przez ministra rolnictwa zasad przyznawania wsparcia  młodym rolnikom, pracownicy ARiMR mogli zweryfikować złożone w 2015 roku wnioski i sporządzić listy określające kolejność przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach. Dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie przyznawania premii młodym rolnikom, wsparcie uzyska dodatkowo ok. 400 osób, które przed złagodzeniem przepisów nie miały na to szans. Co istotne, dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów wystarczy pieniędzy.  

Lista określająca kolejność przysługiwania „Premii dla młodych rolników” oraz komunikat Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w tej sprawie – otwórz

Również 14 kwietnia 2016 r. opublikowane  zostały dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”. Na jednej liście znajdują się rolnicy z województwa mazowieckiego, a na drugiej rolnicy z pozostałych województw. Nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia został przeprowadzony od 10 lutego do 10 marca 2016 r.

Kolejność przysługiwania pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” i komunikat Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w tej sprawie – otwórz

Źródło: ARiMR

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.