Szkolenie dotyczące unijnych funduszy na lata 2014-2020

dopłaty rolnicze dotacje 
ue 
granty Szkolenie będzie realizowane do 30 czerwca 2016 r. Obejmuje ono cykl 10 wykładów e-learningowych (autorami wykładów będą eksperci finansowi z doświadczeniem w tematyce samorządowej). Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja. Wykład inauguracyjny, stanowiący przegląd unijnych programów dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego zostanie opublikowany na przełomie stycznia i lutego 2016 r.Pozostałe tematy mają charakter ekspercki i dotyczą kwestii związanych m.in. z przygotowaniem projektu do współfinansowania funduszami UE, a także różnymi aspektami oceny zdolności gminy do współfinansowania europejskich projektów.

Projekt uzupełnia cykl ponad publikacji o charakterze popularyzatorskim, a także seria newsletterów informujących o tematach podejmowanych w ramach SAF oraz jednocześnie propagujących projekt. Uczestnicy SAF uzyskają także dostęp do biblioteki tekstów (w formie elektronicznej), związanych z tematyką wykładów ? wszystkie materiały będą dostępne także na stronie www.samorzad.pap.pl , w zakładce Biblioteka Finansów.

Do każdego wykładu (wszystkie dostępne po zalogowaniu na platformie www.saf.ews21.pl ) przypisany będzie test sprawdzający wiedzę, do wypełniania i zaliczania on-line. Wszystkie pytania będą punktowane, a uzyskane wyniki w poszczególnych testach zdecydują o zaliczeniu i przyznanej ocenie.

Wykładom towarzyszyć będą konsultacje on-line w formie pytań (uczestników) i odpowiedzi (ekspertów). Pytania i odpowiedzi gromadzone będą w bazie on-line na platformie www.saf.ews21.pl do wglądu uczestników.

Aktualne informacje o uruchamianych wykładach, testach i terminach czatów podawane będą sukcesywnie na tablicy informacyjnej na stronie głównej platformy e-learningowej www.saf.ews21.pl  oraz w newsletterach wysyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na wskazany adres e-mail.

Szkolenia prowadzone będą przez zespół doświadczonych ekspertów, który pozostaną do dyspozycji uczestników przez cały okres trwania szkoleń on-line.

Głównym elementem szkoleń są wykłady merytoryczne (tzw. teksty bazowe) publikowane w formie tekstowej. Ich celem jest przekazanie w przystępny i całościowy sposób wiedzy na dany temat. Tematyka szkoleń podana jest w zakładce PROGRAM.

Informacja o terminach udostępnienia poszczególnych modułów tematycznych będzie zamieszczana na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w biuletynach elektronicznych rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń. Dostęp do materiałów szkoleniowych (wykładów i prezentacji) będzie możliwy przez cały okres trwania szkoleń.

Do zaliczenia szkoleń wymagane jest zaliczenie wszystkich modułów szkoleniowych poprzez poprawne wypełnienie testów on-line.

Źródło: saf.ews21.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.