Miliony dla firm na stworzenie produktów sieciowych w Polsce Wschodniej

dopłaty rolnicze dotacje 
ue 
granty Już w lutym 2016 r. w Programie Polska Wschodnia (POPW) ogłoszony zostanie konkurs dla konsorcjów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które stworzą w Polsce Wschodniej innowacyjne produkty sieciowe.

„Dzięki dofinansowaniu z POPW firmy, które połączą swoje siły, zaoferują atrakcyjny produkt wykorzystujący potencjał i walory Polski Wschodniej. Nowa, kompleksowa oferta na rynku będzie dźwignią rozwoju przedsiębiorstw oraz źródłem nowych miejsc pracy” ? zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Konkurs w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP ogłoszony będzie po raz pierwszy. Nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu, a zakończy w czerwcu 2016 r. Do rozdysponowania jest 320 mln zł. Na realizację całego poddziałania przeznaczono ponad 160 mln euro z unijnego budżetu.

Instrument skierowany jest do konsorcjów MŚP, składających się z co najmniej 10 firm. Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie ponadregionalnych produktów sieciowych.

„Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi w taki sposób, że utworzą one gotową do sprzedaży ofertę. Dzięki temu klienci otrzymają w pakiecie kompleksowy i innowacyjny produkt” ? precyzuje wiceminister Hamryszczak.

Aby konsorcjum miało szansę na otrzymanie dofinansowania, przedmiot projektu musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Przedsięwzięcie musi objąć jednocześnie: inwestycję w spójną infrastrukturę, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu. Ważnym warunkiem otrzymania dotacji jest utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy, w szczególności stanowiących alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie.

Wsparte projekty przyczyniać się będą do rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP. Sprzyjać będą zacieśnianiu współpracy firm oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej obszaru realizacji przedsięwzięcia.

Szczegóły konkursu będą znane w lutym. Jednak już teraz warto zapoznać się z kryteriami wyboru projektów dla poddziałania Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (PDF 542 KB).

Od 5 do 17 stycznia 2016 r. trwały konsultacje społeczne dokumentacji konkursowej. Komplet dokumentów oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (PDF 305 KB)

Źródło: Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.