Agencja zaprasza 26 stycznia na szkolenie

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Departament Działań Inwestycyjnych informuje, że 26 stycznia 2016 r. w Centrali ARiMR w Warszawie w godzinach 10.00 – 15.00 przeprowadzi szkolenie otwarte na temat: Zasady ubiegania się o wsparcie na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kierowane do podmiotów wypełniających wnioski o przyznanie pomocy w zakresie ww. typu operacji.

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady ubiegania się o wsparcie na operacje typu
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” oraz najczęściej popełniane błędy w trakcie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność, na podstawie doświadczeń z wdrażania działań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013.

Lokalizacja szkolenia:

Centrala ARiMR, 02-822 Warszawa ul. Poleczki 33 (sala A 014 B).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na przedmiotowe szkolenie będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę reprezentowanego podmiotu należy kierować na adres mailowy:

szkolenia.ddi@arimr.gov.pl

do dnia 22 stycznia 2016 r.

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem zwrotnym.

Agencja serdecznie zaprasza do udziału w w tym szkoleniu.

Jednocześnie informuje, iż szkolenia w zakresie zasad ubiegania się o wsparcie na ww. typ operacji będą organizowane również przez Oddziały Regionalne ARiMR. Informacje w tym zakresie można uzyskać we właściwym terytorialnie Oddziale Regionalnym ARiMR.

Źródło: ARiMR

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.