Pierwsze nabory wniosków w ramach POIiŚ 2014-2020

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl 30 listopada br. rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych dla:

  • Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
  • Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
  • Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Plany ochrony)
  • Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Szczegółowe informacje dot. warunków ubiegania się o wsparcie oraz wzory dokumentów dostępne są w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków w serwisie POIiŚ 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie należy składać przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD)

Przed skorzystaniem z GWD należy  zapoznać się z Instrukcją użytkownika, w której znajdują się  odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, sposób obsługi aplikacji GWD wraz z formularzem wniosku oraz wiele cennych wskazówek.

Źródło: NFOŚiGW

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.