Lista określająca kolejność przysługiwania wsparcia z budżetu PROW 2014 – 2020 na zalesianie w ramach naboru przeprowadzonego w 2015 r. opublikowana

wykaz rolników dopłaty rolnicze z ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W tym czasie złożono w skali kraju 1074 takich wniosków.

ARiMR po przeprowadzeniu, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 655), oceny złożonych wniosków, przygotowała listę określającą kolejność przysługiwania pomocy. Na tej liście znaleźli się tylko tacy beneficjenci, których wnioski uzyskały co najmniej 6 punktów, ponieważ był to warunek uzyskania wsparcia na zalesianie.

Wszystkie wnioski znajdujące się na liście, mieszczą się w limitach środków przeznaczonych na 2015 roku na działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przejdź do listy

Źródło: ARiMR

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.